Svislá navigační lišta

S minimem programování vytvoříme svislou navigační lištu s odkazy, které se centrálně administrují v databázi ŽD. Příklad použití svislé navigační lišty naleznete na http://udalosti.wz.cz/anton/index.htm

Lišta byla vložena do stránky takto:

<iframe width="130" height="600" marginwidth=0
src="http://aio.cz/drahy/navigace2.asp?id=88&target=_top&style=http://aio.cz/drahy/stylyzlonice.css"
frameborder="no">

Samozřejmě lze použít i standardní rám - to si rozhodne sám webmaster.
Teď k parametrům:

id= - uvádí startovací pozici lišty, t.j. na kterém místě stromu odkazů bude lišta otevřena. Zadává se číslo nadřazené skupiny, nejlépe té, ve které se nachází naše stránka. Aktuální seznam skupin uvádím na tomto odkazu.

target= - zaměření odkazů navigační lišty. Používají se standardní klíčová slova jako v hyperlinku. Tak např _top zobrazí požadovanou stránku v celém okně prohlížeče (browseru), nebo _blank otevře nové okno prohlížeče.

style= - odkaz na tabulku stylů, pomocí které naformátujeme navigační lištu. Tabulka stylů může být (a asi tak to bude nejčastější) přímo na webu, kde jsou umístěny i Vaše stránky. Příklad tabulky stylů pro svislou navigační lištu uvádím na odkazu zde.

ZPĚT