Webmasteři, kteří se rozhodnou pro použití této aplikace, mají k dispozici tří nástroje.

1. Jednoduchý odskok - provede se pomocí odskoku na stránku ŽD se zadaným parametrem (id odkazu). ŽD si vytáhne z databáze aktuální adresu a okamžitě předává řízení dál.

2. Svislou navigační lištu ve formě rámu (standarního nebo in-line) zabudovaného do vaší stránky. Odkazy jsou zásadně textové, ale máte přece k dispozici CSS styly - a uvádím i příklady formátování (pozadí, pohyblivé knoflíky, barvy...). Navigační lištu otevíráte na zadaném místě a je na návštěvníkovi, aby si ji rozbaloval a zbaloval, putoval po stromu - jak je jeho ctěná libost.

3. Tabulku s miniaturou obrázku, názvem stránek a popisemStránka s tabulkou se zabuduje do Vašich stránek jako rám. A - to už je standard, tabulka je otevřená na zadaném místě (samozřejmě tam, kde je odkaz na Vaši stránku) a uživatel rozbaluje, zbaluje a kliká....
Opět uvádím něco příkladů.